Pokémon GO Wiki
Pokémon GO Wiki

The Poison type is one of the eighteen Pokémon elemental types.

Poison-type Pokémon

There are 63 Poison-type Pokémon, 15 of them are purely Poison-type.

Bulbasaur
#001
Grass   Poison
Ivysaur
#002
Grass   Poison
Venusaur
#003
Grass   Poison
Weedle
#013
Bug   Poison
Kakuna
#014
Bug   Poison
Beedrill
#015
Bug   Poison
Ekans
#023
Poison
Arbok
#024
Poison
Nidoqueen
#031
Poison   Ground
Nidoking
#034
Poison   Ground
Zubat
#041
Poison   Flying
Golbat
#042
Poison   Flying
Oddish
#043
Grass   Poison
Gloom
#044
Grass   Poison
Vileplume
#045
Grass   Poison
Venonat
#048
Bug   Poison
Venomoth
#049
Bug   Poison
Bellsprout
#069
Grass   Poison
Weepinbell
#070
Grass   Poison
Victreebel
#071
Grass   Poison
Tentacool
#072
Water   Poison
Tentacruel
#073
Water   Poison
Slowbro
#080
Galarian
Poison   Psychic
Grimer
#088
Poison
Grimer
#088
Alolan
Poison   Dark
Muk
#089
Poison
Muk
#089
Alolan
Poison   Dark
Gastly
#092
Ghost   Poison
Haunter
#093
Ghost   Poison
Gengar
#094
Ghost   Poison
Koffing
#109
Poison
Weezing
#110
Poison
Weezing
#110
Galarian
Poison   Fairy
Spinarak
#167
Bug   Poison
Ariados
#168
Bug   Poison
Crobat
#169
Poison   Flying
Qwilfish
#211
Water   Poison
Dustox
#269
Bug   Poison
Roselia
#315
Grass   Poison
Gulpin
#316
Poison
Swalot
#317
Poison
Seviper
#336
Poison
Budew
#406
Grass   Poison
Roserade
#407
Grass   Poison
Stunky
#434
Poison   Dark
Skuntank
#435
Poison   Dark
Skorupi
#451
Poison   Bug
Drapion
#452
Poison   Dark
Croagunk
#453
Poison   Fighting
Toxicroak
#454
Poison   Fighting
Venipede
#543
Bug   Poison
Whirlipede
#544
Bug   Poison
Scolipede
#545
Bug   Poison
Foongus
#590
Grass   Poison
Amoonguss
#591
Grass   Poison
Skrelp
#690
Poison   Water
Dragalge
#691
Poison   Dragon

Poison-type attacks

There are 10 Poison-type attacks, 3 of them are fast attacks and 7 of them are charged attacks.

Fast attacks
Icon Poison.png
9 (11)
Icon Poison.png
10 (13)
Icon Poison.png
5 (8)
Charged attacks
Icon Poison.png
20 (7)
Icon Poison.png
40 (27)
Icon Poison.png
130 (42)
Icon Poison.png
35 (21)
Icon Poison.png
50 (24)
Icon Poison.png
80 (35)
Icon Poison.png
110 (34)